ASTRA

        Združenie pre inovácie a rozvoj vznikla v roku 1998 ako občianske združenie, ktoré je mimovládnym, nepolitickým a dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.

        Naším hlavným cieľom je podporovať rozvoj vzdelania, výskumu, vývoja a inovácií hlavne prostredníctvom poskytovania celoživotného vzdelávania, posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou a využitím našich zahraničných skúseností a kontaktov.

september

26

streda